Norge siger farvel til 350-kroners-grænsen

Nye regler på vej for told og moms ved salg til norske forbrugere

af

Snart er det slut med den norske 350-kroners-grænse, som fritager udenlandske forsendelser til norske forbrugere for moms og told, når forsendelsesværdien inklusive fragt og forsikring er under 350 norske kroner (ca. 260 danske kroner).

Det norske folketing, Stortinget, vedtog allerede i 2018, at 350-kroners-grænsen skulle afskaffes med virkning fra 2020.

Nu har den norske regering fremsat et forslag, som ud over at gøre udenlandske forsendelser til norske forbrugere momspligtige fra første krone også indebærer, at disse forsendelser vil blive fritaget for told, hvis forsendelsesværdien ikke overstiger 3000 norske kroner (ca. 2250 danske kroner). Sidstnævnte gælder dog ikke fødevarer.

Forslaget er en del af den norske regerings forslag til det kommende års finanslov, som først vil blive endeligt vedtaget kort før jul. Intet er altså sikkert endnu.

Bemærk i øvrigt, at forslaget udelukkende omhandler forsendelser til norske forbrugere og ikke forsendelser til erhvervsmodtagere i Norge.

Hvis forslaget bliver vedtaget

Hvis Stortinget vedtager forslaget i sin nuværende form, vil det påvirke en del af de danske virksomheder, der sælger til Norge.

For danske virksomheder, der sælger til norske forbrugere via egen norsk filial/virksomhed, medfører forslaget ingen ændringer. Disse virksomheder er nemlig underlagt de samme regler som andre norske virksomheder og betaler allerede nu moms fra første krone.

Finanslovsforslaget får derimod betydning for danske virksomheder, som ikkehar en norsk filial/virksomhed og derfor eksporterer direkte til norske forbrugere.

Salg fra dansk virksomhed direkte til norske forbrugere

Hvis forslaget vedtages, bliver det muligt for udenlandske virksomheder selv at indbetale moms for ordrer op til 3000 norske kroner direkte til den norske stat via den såkaldte VOSC-ordning (VOSC: VAT On Small Consignment) – en ny ordning, som den norske regering i givet fald vil etablere til formålet.

Fordelen ved at være tilmeldt VOSC-ordningen er, at du kan sende færdigfortoldede pakker til dine norske kunder, som dermed slipper for at betale toldgebyr (ca. 340 norske kroner for privatpersoner). På den måde sparer kunden så mange penge, at du sagtens kan hæve prisen på fragt og/eller varer for at kompensere for den moms, du må betale.

Du kan læse mere om VOSC-ordningen og resten af finanslovsforslaget på statsbudsjettet.no.

Hvis du ikke tilmelder dig VOSC-ordningen, må dine norske kunder ikke alene betale toldgebyr som før, men også moms, og det bliver således dyrere for dem at købe varer hos dig. For ikke at miste ordrer bør du i et eller andet omfang kompensere dem for den moms, de nu må betale. Det kan du for eksempel gøre ved at sænke fragtprisen og/eller priserne på dine varer.

Sidstnævnte er selvfølgelig ikke særlig attraktivt, men kan blive den eneste mulighed til at begynde med, i tilfælde af at VOSC-ordningen ikke når at blive klar i tide.

Ingen told på forsendelser op til 3000 kr.

Nogle virksomheder har ekstra god grund til at være tilfredse, hvis finanslovsforslaget bliver vedtaget. Det indebærer nemlig også, at udenlandske forsendelser med en værdi på op til 3000 norske kroner bliver fritaget for told.

I store træk er tekstiler og fødevarer de eneste varegrupper, der pålægges told ved salg til Norge. Ifølge forslaget skal 3000-kroners-grænsen dog ikke omfatte fødevarer, og allerede fra 1. januar 2020 vil forsendelser med fødevarer blive pålagt både moms og told uanset forsendelsesværdi, hvis forslaget vedtages.

Hvad betyder det i kroner og øre?

Finanslovsforslaget indebærer, at du ikke længere kommer uden om at betale moms for forsendelser med en værdi under 350 norske kroner. Det betyder for eksempel, at en forsendelse med en værdi på 349 norske kroner (ca. 260 danske kroner) vil blive pålagt 87,25 norske kroner (ca. 65 danske kroner) i moms. Bemærk, at dette beløb er langt mindre end de 340 norske kroner, som kunden sparer, hvis du vælger at tilmelde dig VOSC-ordningen.

Indeholder forsendelsen fødevarer, må du i mange tilfælde også betale told, som kan udgøre alt fra nogle få kroner til flere hundrede kroner for en forsendelse af ovennævnte størrelse.

Forslaget medfører ganske pæne besparelser på tekstilforsendelser med en værdi mellem 350 og 3000 norske kroner. På nuværende tidspunkt pålægges disse forsendelser både moms og told, men hvis forslaget bliver vedtaget, fritages de for told.

Sender du for eksempel en jakke til en værdi af 3000 norske kroner til en kunde i Norge, må kunden i dag betale 321 norske kroner (ca. 240 danske kroner) i told. Hvis forslaget vedtages, bliver jakken altså 321 kroner billigere for kunden fra 1. april 2020, alt andet lige.

Finanslovsforslaget giver med andre ord udenlandske webshops en konkurrencefordel frem for norske webshops, hvilket naturligvis har bragt sindene i kog i den norske handels- og tekstilbranche. Du kan læse om branches reaktion på finanslovsforslaget på virke.no, nettavisen.nonrk.no og aftenposten.no.

Kan det så ikke længere betale sig at have en norsk webshop?

En del af formålet med at etablere en webshop i Norge er at fjerne den salgsbarriere, som opstår, hvis kunden selv må stå for fortoldningen.

Hvis danske virksomheder uden norsk webshop nu får mulighed for at sende færdigfortoldede pakker direkte til norske forbrugere, forsvinder denne salgsbarriere. Det kan derfor virke knap så fordelagtigt at etablere webshop i Norge, især for virksomheder i tekstilbranchen, som ovenikøbet tjener mere på nogle ordrer ved at sælge til norske forbrugere fra Danmark end fra Norge.

Du bør dog ikke se bort fra andre fordele ved at have en norsk webshop.

I forhold til en dansk webshop har en norsksproget webshop på et .no-domæne store SEO-mæssige fordele, som kan have afgørende betydning for salget. Du kan læse mere om dette i blogindlægget Er det virkelig nødvendigt at oversætte til norsk?